Gold - The Grail

Gold - The Grail

Hùng Nguyễn
السيرة الذاتية
Lợi nhuận 0.5-1%/ngày Kiên nhẫn ,kĩ luật Zalo: 0989598121
Just Small Pips

Just Small Pips

6/10
المخاطرة
106%
الربحية
5%
اللجان
1:200
الروافع
WIN TO WIN

WIN TO WIN

3/10
المخاطرة
280%
الربحية
25%
اللجان
1:200
الروافع
Gold-Torpedo

Gold-Torpedo

3/10
المخاطرة
645%
الربحية
15%
اللجان
1:200
الروافع
APPLE INVESTMENTS

APPLE INVESTMENTS

3/10
المخاطرة
3962%
الربحية
10%
اللجان
1:200
الروافع
antarctica

antarctica

2/10
المخاطرة
973183%
الربحية
50%
اللجان
1:200
الروافع

افتح حساب Exness التجريبي مجانًا