Gold-Torpedo

Gold-Torpedo

Hùng Nguyễn
السيرة الذاتية
Lợi nhuận 0.5-1%/ngày Kiên nhẫn ,kĩ luật Zalo: 0989598121
FAST TRADE

FAST TRADE

6/10
المخاطرة
385%
الربحية
30%
اللجان
1:200
الروافع
EURGBPEURGBP

EURGBPEURGBP

3/10
المخاطرة
7%
الربحية
50%
اللجان
1:200
الروافع
Sony Channel

Sony Channel

3/10
المخاطرة
1%
الربحية
20%
اللجان
1:200
الروافع
FOREX IN HAND 1

FOREX IN HAND 1

7/10
المخاطرة
10335%
الربحية
30%
اللجان
1:200
الروافع